Tel: (+355) 69 40 23553

Shërbimet

Garanton montim të shpejtë dhe cilësor!

Sherbimi

Shërbime të personalizuara

Firma e cila ju ve ne dispozicion keto lloje kangjellash bashkohore ka eksperience 12 vjeçare ne Shqiperi, Maqedoni e Kosove dhe si e tille ju garanton montim te shpejt dhe cilesor. Një teknik do te jete ne sherbim te çdo kerkese tuajen.

Kromim Cilesor

Ne ambientet tona kryhet kromim cilësor dhe bashkohore brenda te gjitha standardeve!
Kromim-bigz